Бетонов възел – Негован

Бетонов възел „БАТБЕТ  2” се намира в село Негован, на 8 км. от центъра на София.
Площта на базата е 3510m², като на нейната територия са изградени два бетонови възела: бетонов възел с линейно-бункерно зареждане марка „Simem”, с обем на смесителя 4.5 m³ и производителност 185 m³/h. и ВА – “Baukema 40” с производителност 45 m³/h., като управлението на производственият процес е напълно автоматично /микропроцесорно/. Обща производствена мощност на базата при работа в паралел 230 m³/h.

Центърът разполага  със самостоятелна авторемонтна работилница, складови и сервизни помещения, паркинг площи .

Предимството на местоположението на Бетонов възел – Негован е близостта му с кариера за инертни материали Селимица”, което дава възможност за лесен и бърз достъп до снабдяване с такива с цел получаване на по-ниска себестойност на произвежданите от нас бетони, циментови и варови разтвори.

Негован GPS координати: 42°44'50.3"N 23°23'58.3"E 42.747300, 23.399531