Бетонов център Военна рампа

Бетонов център - НПЗ Военна рампа:
БЦ „БатБет 3” се намира в гр. София, община Сердика, ул.”Нешо Бончев” № 40, на 4 км. от центъра.

Бетоновият център е модерно изграден комплекс за производство на бетон и се простира на площ от 2670m². Бетоновият възел „LIEBHER 1,5 R” е с напълно автоматично /микропроцесорно/ управление на производствения процес и е с капацитет 75 m³/h.
Базата разполага със собствена пароцентрала, което дава възможност при нужда разтворите да бъдат допълнително загрявани до необходимата температура.С цел контрол на производствения процес е изградена автовезна 18 m. - 60 t. 

Стратегическото място, на което се намира БЦ „БАТБЕТ 3”, а именно в близост до центъра на гр. София позволява да бъдат обслужени всички битови и обществени строителни обекти, намиращи се на територията на цялата столица и околностите.

Военна рампа GPS координати: 42°43'33.3"N 23°19'49.6"E 42.725911, 23.330451