Основни страници

Бетонов център Военна рампа

Бетонов център – НПЗ Военна рампа: БЦ „БатБет 3” се намира в гр. София, община Сердика, ул.”Нешо Бончев” № 40, на 4 км. от центъра. Бетоновият център е модерно изграден комплекс за производство на бетон и се простира на площ от 2670m². Бетоновият възел „LIEBHER 1,5 R” е с напълно автоматично /микропроцесорно/ управление на производствения […]

Бетонов възел – Негован

Бетонов възел „БАТБЕТ  2” се намира в село Негован, на 8 км. от центъра на София. Площта на базата е 3510m², като на нейната територия са изградени два бетонови възела: бетонов възел с линейно-бункерно зареждане марка „Simem”, с обем на смесителя 4.5 m³ и производителност 185 m³/h. и ВА – “Baukema 40” с производителност 45 […]

Бетонов възел БатБет 1 – Нови Искър

Бетонов център – Нови Искър „БатБет 1” се намира в кв. Курило, по пътя за с. Кътина. Площта му е 13732 m². На територията му са изградени два бетонови възела: “Shteter” с производителност 45 m³/h. и ЕМС – “ELBA 60” с производителност 60 m³/h.. Управлението на производственият процес е напълно автоматично /микропроцесорно/.  Обща производствена мощност […]

Инертни материали София ТМСИ Селимица

  Базата за добив на инертни материали се намира в землището на гр. София, между кв. Враждебна – с. Чепинци. Достъпът се извършва от кв. Враждебна към депо за строителни отпадъци и земни маси „Враждебна” на „Софинвест“ ЕООД или през Чепинско шосе, при моста на р. Искър. Производството се извършва чрез ТМСИ „POWER SCREEN KOMANDER […]

Транспорт и механизация

„БАТПЕЛ“ ЕООД разполага с механизация за изкопните дейности, товаро-разтоварни дейности, валиране и други строително-монтажни работи – верижен багер Хидромек 30 т. колесен багер Катерпилар 18 т., комбиниран багер

Шлайфани и щамповани бетони

Шлайфан бетон и щампован бетон Фирма “БатПел” ЕООД е специализирана в полагането на шлайфани и щамповани бетонови настилки. Процесът на изпълнение включва производството, доставката и полагането на спец

Автоматизация на производството

Всеки наш бетонов възел е автоматизиран и обезпечен със софтуерен продукт за управление на всички производствени процеси. По този начин е намалена значително възможността за технологични отклонения на процесите по изготвяне на варови и бетонови разтвори. Всяка поръчка се придружава от експедиционна бележка, съдържаща информация за продукта, предоставен на клиента. В експедиционната бележка се съдържа […]

Щампован бетон - имитация на паважна настилка

Щампован бетон

Чрез отпечатване на матрици в прясно излетия бетон, можете да постигне невероятни имитации от най-висок клас и вид с разнообразни художествени акценти на текстури от камък, тухли, калдъръмени настилки на много по-ниска цена от същите изделия изградени от естествени материали

Производствени бази

Качеството на продукцията се гарантира от: Сертификат за съответствие за бетони15251530 Система за производствен контрол /съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти Ежедневния контрол на произвежданите бетони, бетонни изделия и разтвори в лаборатория Контрол на качеството на входящите материали, чрез сертификати от доставчиците и взимане на проби от материалите. […]

Суровини

Суровини Използваните материали при производството на бетонови, варови и циментови разтвори са от фирми, доказали се на пазара с високо качество и сертифицирани за производството на бетонови смеси – кариера „Селимица”, „МДЗ-Балша”, „Златна панега Цимент”, “Вархим”  и “Камъни и пясък” Цимент Вар Пясък Чакъл Трошен камък /филц/ -5-15 и 15-25 Химически добавки

Наши обекти

 „Изпълнение на ремонтно-възстановителни работи, предвидени в доклад от 2008 г. за оценка на състоянието на сградата на 55 ОДЗ „Иглика“, в УПИ II-за детска градина, кв.2, с идентификатор 68134.4361.133, м. „Люлин-4мр.“, по плана на гр. София“; Ремонтно-възстановителни работи за осигуряване на експлоатационната и проектната сигурност на строителната конструкция на 79 СОУ „Прилагане на мерки за […]

Калкулатор за бетон

Калкулатор за изчисляване на необходимото количество бетон за запълване на кофражни обеми. Изчислява освен обема и приблизително тегло на необходимия бетон. Предназначен е за изчисляване на обема и теглото на цилиндрични и правоъгълни колони, трегери, плочи и фундаменти  

Изделия от вибробетон

Изделия от вибробетон Фирма “БатПел” ЕООД произвежда различни изделия от бетон – бетонови плочки и бордюри в различни размери и видове. Щурцове с три различни дължини, коминни тела и циментови тухли,градински колове, декоративни облицовки и усилени с арматура пръстени и др. Разположените над виброполигона, мостови кранове,  дават възможност за изработка на едрогабаритни стоманобетонни изделия. Опитът, […]

Изделия от бетон

Изделия от бетон “Бат Пел” ЕООД  разполага с необходимата техника и персонал за производството на шлайфан и щампован бетон. Има и  вибро-полигон за производството на вибропресовани бетонови изделия.

Виброполигон

“Бат Пел” ЕООД разполага с виброполигон за производство на сглобяеми стоманобетонни елементи и конструкции за нуждите на строителството и транспорта. Освен това се произвеждат голяма гама от тротоарни плочи, паркинг елементи, бордюри, декоративни елементи [huge_it_gallery id=“13″]  

Арматурен двор

“Бат Пел” ЕООД разполага с напълно оборудван арматурен двор за производство на различни видове заготовки за строителството. Пълен комплект машини за опъване и разкрояване, огъване и рязане на арматурно желязо. Може да произвежда арматурна заготовка и детайли с различни размери и дължини с гарантирано високо качество. Арматурно желязо отговаря на всички стандарти и е съпроводено […]

Строителство

„БатПел” ЕООД е фирма с богат опит в жилищното и промишленото строителство. Примери за успешно реализирани проекти на фирмата могат да се видят във всички населени места – от Драговищица, през Мрамор, Доброславци, Нови Искър и Кътина, до Локорско и Чепинци , София, Дупница , Павел Баня , Ямбол , Своге  и др. „БатПел” ЕООД […]

Контрол по качеството

Всеки наш бетонов възел е сертифициран и има внедрена Система за производствен контрол, съгласно изискванията на “Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти”. Сертифицирането е извършено от “НИСИ” ЕООД и “Булгарконтрола” АД.