ПОКАНА ОТ „БатПел“ ЕООД

ПОКАНА ОТ „БатПел“ ЕООД за участие в информационна среща по проект „Устойчиво развитие и конкурентоспособност чрез инвестиции в енергоефективно технологично оборудване“ На 28.05.2019 г. от 10:00 часа в заседателната зала на „БатПел” ЕООД на адрес: с. Негован, ул. „Езерата” ще се проведе информационен ден във връзка с изпълнението на договор № BG16RFOP002-3.001-0482-C01 с бенефициент „БатПел“ […]