За нас

Ремонтни дейности на аерогара София

Ремонтни дейности на аерогара София

Бетонови центрове и строителство

„БатПел” ЕООД е дружество, създадено през 2003 година.

Дейността му е в сферата на строителството и строителните услуги: Проектиране, управление на проекти, въвеждане в експлоатация, жилищно строителство, промишлено и инфраструкторно строителство,  производство на бетонови, циментови и варови разтвори, добив и преработка на инертни материали,  изделия от бетон, полагане и oбработка на бетони, изработка на арматурни заготовки и метални конструкции, транспортни услуги, услуги с лека и тежка строителна механизация, търговска дейност, предприемачество, авторемонтни услуги, отдаване под наем и аренда на недвижимо имущество.

Във връзка с разнообразната си дейност, фирмата разполага с производствени бази находящи в район Нови Искър, кв. Курило; с. Негован; НПЗ Военна рампа и пясъчно пресевна инсталация гр. София, кв. Враждебна – с. Чепинци.