За нас

Ремонтни дейности на аерогара София

Ремонтни дейности на аерогара София

Бетонови центрове и строителство

„БатПел” ЕООД е дружество, създадено през 2003 година.

Дейността му е в сферата на строителството и строителните услуги: Проектиране, управление на проекти, въвеждане в експлоатация, жилищно строителство, промишлено и инфраструкторно строителство,  производство на бетонови, циментови и варови разтвори, добив и преработка на инертни материали,  изделия от бетон, полагане и oбработка на бетони, изработка на арматурни заготовки и метални конструкции, транспортни услуги, услуги с лека и тежка строителна механизация, търговска дейност, предприемачество, авторемонтни услуги, отдаване под наем и аренда на недвижимо имущество.

Във връзка с разнообразната си дейност, фирмата разполага с производствени бази находящи в район Нови Искър, кв. Курило; с. Негован; НПЗ Военна рампа и пясъчно пресевна инсталация гр. София, кв. Враждебна - с. Чепинци.

 

НОВИНИ

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА „БАТПЕЛ” ЕООД

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА На „БАТПЕЛ” ЕООД по проект“Устойчиво развитие и конкурентоспособност чрез инвестиции в енергоефективно технологично оборудване“ На 28.05.2019 г.в заседателната зала на „БатПел” ЕООД в с. Негован се проведе заключителна информационна среща във връзка с изпълението на Договор № BG16RFOP002-3.001-0482- по проект „Устойчиво развитие и конкурентоспособност чрез инвестиции в енергоефективно технологично оборудване“ по процедура за […]

ПОКАНА ОТ „БатПел“ ЕООД

ПОКАНА ОТ „БатПел“ ЕООД за участие в информационна среща по проект „Устойчиво развитие и конкурентоспособност чрез инвестиции в енергоефективно технологично оборудване“ На 28.05.2019 г. от 10:00 часа в заседателната зала на „БатПел” ЕООД на адрес: с. Негован, ул. „Езерата” ще се проведе информационен ден във връзка с изпълнението на договор № BG16RFOP002-3.001-0482-C01 с бенефициент „БатПел“ […]

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА „БАТПЕЛ” ЕООД

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА „БАТПЕЛ” ЕООД по проект „Устойчиво развитие и конкурентоспособност чрез инвестиции в енергоефективно технологично оборудване“ На 11.03.2019 г.в заседателната зала на „БатПел” ЕООД в гр. София се проведе информационна среща във връзка с изпълението на Договор № BG16RFOP002-3.001-0482-C01 по проект „Устойчиво развитие и конкурентоспособност чрез инвестиции в енергоефективно технологично оборудване“ по процедура за […]

ПОКАНА

от "БатПел" ЕООД за участие в информационна среща по проект

"Устойчиво развитие и конкурентоспособност чрез инвестиции в енергоефективно технологично оборудване"

На 11.03.2019 г. от 10:00 часа в заседателната зала на „БатПел” ЕООД

Виж целият текст: ТУК