За нас

Бетонови центрове и строителство

„БатПел” ЕООД е дружество, създадено през 2003 година.

Дейността ни е в сферата на строителството и строителните услуги: Проектиране, управление на проекти, въвеждане в експлоатация, жилищно строителство, промишлено и инфраструктурно строителство,  производство на бетонови, циментови и варови разтвори, добив и преработка на инертни материали, изделия от бетон, полагане и oбработка на бетони, изработка на арматурни заготовки и метални конструкции, транспортни услуги, услуги с лека и тежка строителна механизация, търговска дейност, предприемачество, авторемонтни услуги, отдаване под наем и аренда на недвижимо имущество.

Ние работим със собствени производствени бази: Бетонов възел Нови Искър, Бетонов възел Негован, Бетонов възел София /Военна рампа/, Кариера за инертни материали София - ТМСИ Селимица и Арматурен двор.

Изпълняваме доставка на бетон на територията на София, Своге и околностите с бетоновози или бетонпомпи по избор на клиента. Доставяме вар за строителство, както и всякакви варови смеси.

Произвеждаме и доставяме в София и околностите инертни материали - пясък, баластра, дренаж и филц.

В нашия Арматурен двор може изготвим необходимата арматура за плоча, колона и различни видове заготовки за строителството.