Инертни материали София ТМСИ Селимица

 

Базата за добив на инертни материали се намира в землището на гр. София, между кв. Враждебна - с. Чепинци. Достъпът се извършва от кв. Враждебна към депо за строителни отпадъци и земни маси „Враждебна” на „Софинвест" ЕООД или през Чепинско шосе, при моста на р. Искър.

Производството се извършва чрез ТМСИ „POWER SCREEN KOMANDER 1400”, която е самостоятелен мобилен обезводняващ възел, предназначен изключително за измиване на пясък и добиване на една или повече фракции. Пресевната е хибридна, с възможност за работа в сух и мокър режим и е с капацитет 180 t/ h.

 Произвеждаме следните фракции :

  • фракция 0 - 4 /пясък/
  • фракция 4 - 22, 4 /филц/
  • фракция 22,4 - 45 /дренажен материал/
  • фракция 45 - 63 /дренажен материал/
  •  нестандартен материал за обратен насип 0 - 63 /баластра/

В ТМСИ „Селимица” работим със Система за производствен контрол която гарантира съответствието на произвежданите продукти с изискванията на стандартизационните и нормативни документи и притежава всички необходими сертификати:

  • Сертификат за производствен контрол 1950-CPR-421-1 – добавъчни материали за бетон пясък фр. 0/4мм. и едър добавъчен материал фр.4/22,4 мм. за производство на бетонни смеси;
  • Сертификат за производствен контрол 1950-CPR-421-2 - скални материали за битумни смеси фр. 0/4 мм. и 4/22,4 мм. за битумни смеси и настилки за пътища, самолетни писти и други транспортни площи;
  • Сертификат за производствен контрол 1950-CPR-421-3/11.11.2016 г.- скални материали фр. 0/63 мм. и фр. 22,4/45 мм. за несвързани и хидравлично свързани смеси за използване в строителни съоръжения и пътно строителство
  • Сертификатите са издадени от НИИСМ - Орган за сертификация CRP 01-NB 1950

Качеството на продукцията се следи ежеседмично от Акредитирана строителна лаборатория „Стройконтрол-СП” ООД.
Близостта на базата до Бетонов възел Нови ИскърБетонов възел НегованБетонов възел София -Военна рампа ни осигурява независимост и непрекъсваемост при производството на бетонови, варови и циментови разтвори, бетонови изделия и извършване на строително-монтажни работи.

Изпълняваме доставка на инертни материали в София и околностите, в т.ч. филц, дренаж (различни фракции), речна баластра и пясък.

Селимица GPS координати: 42°43'51.9"N 23°24'40.1"E 42.731071, 23.411153