Изделия от бетон

Изделия от бетон

“Бат Пел” ЕООД  разполага с необходимата техника и персонал за производството на шлайфан и щампован бетон. Има и  вибро-полигон за производството на вибропресовани бетонови изделия.

Дружеството разполага с производствена линия за производството на тротоарни плочи, бордюри, бетонни плочки за паркинг, водосточни канализационни елементи, декоративни елементи и др.

 

 Шлайфани бетони

Щамповани бетони

Наличието на квалифициран персонал и дългогодишният опит са гаранция за високото качество на произвежданата продукция, отговаряща на всички изисквания по стандартите на ЕС за дълготрайна употреба.

Всички изделия са с голяма механична здравина, точни линейни размери, дълготрайност, мразоустойчивост и позволяват всевъзможни комбинации и проектантски решения.

Постоянното технологично обновяване на техниката/ подобряване качеството на работа и коректните отношения ни дават възможност за дългосрочно сътрудничество с нашите клиенти и партньори.