Контрол по качеството

Възлите са сертифицирани и имат внедрена Система за производствен контрол, съгласно изискванията на “Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти”. Сертифицирането е извършено от “НИСИ” ЕООД и “Булгарконтрола” АД.

Притежаваме сертификати:

 •  № 03-НСИОССП-200-1,
 • № 03-НСИОССП-200-2,
 • № 03-НСИОССП-200-3,
 • № 03-НСИОССП-200-4,
 • № 03-НСИОССП-200-4,
 •  № 03-НСИОССП-200-5,
 • № 03-НСИОССП-200-6,
 • № 03-НСИОССП-200-7,
 • № 03-НСИОССП-200-8,
 • № 03-НСИОССП-200-10,
 • № 03-НСИОССП-200-11,
 • № 03-НСИОССП-200-12,
 • № 03-НСИОССП-200-13
 • № 14-НУРВСПСРБ-2325

Контрола на якостите на натиск на произвежданите от нас продукти се извършва ежемесечно от ИЦС към “НИСИ” ЕООД и Строителна лаборатория към “Стройконтрол- СП” ООД.

Рецептурните съставки на произвежданите строителни продукти са съставени от специалисти с голям професионален опит и съгласно стандартите и изискванията в строителството за страната. Материалите за производство (цимент, пясък, едър добавачен материал, арматурни стомани, химически добавки) се доставят от реномирани производители с доказани качества и се придружават от свидетелство за качество и декларация за съответствие.

Независима лаборатория извършва непрекъснато входящ контрол съгласно нормативните документи за качество на материалите, подробно систематизирани и описани в дневниците за производствен контрол.

Бетоновите възли разполагат с производствени площи и съоръжения за съхранение на инертни материали, фракции и цимент.

С произведения в бетонови центрове „БАТБЕТ” висококачествен бетон са изградени множество частни и държавни обекти.

Обекти, изградени с наши материали:

 • Реконструкция на младежкия театър
 • Инфраструктурни обекти
 • Президентството
 • Площад пред НДК
 • Световен търговски център Илиенци
 • Метростанции 7 и 10
 • реконструкция на релсовия път на бул. “Мадрид”
 • Пл. “Св. Неделя”
 • Пл. “Лъвов мост” и др.