Суровини

Суровини

Използваните материали при производството на бетонови, варови и циментови разтвори са от фирми, доказали се на пазара с високо качество и сертифицирани за производството на бетонови смеси – кариера „Селимица”, „МДЗ-Балша”, „Златна панега Цимент”, “Вархим”  и “Камъни и пясък”

  • Цимент
  • Вар
  • Пясък
  • Чакъл
  • Трошен камък /филц/ -5-15 и 15-25
  • Химически добавки