Транспорт и механизация

„БАТПЕЛ“ ЕООД разполага с механизация за изкопните дейности, товаро-разтоварни дейности, валиране и други строително-монтажни работи – верижен багер Хидромек 30 т. колесен багер Катерпилар 18 т., комбиниран багер

JCB 3 CX – 2 бр.и JCB 4 CX, челени товарачи Волво L 90  3 м3, Либхер 531 3 м3 ,УНЦ 3 м3 ,  L 200 2 м3- 2 броя, булдозер ДТ 75 – 2 броя, бобкат, валяк 16 т. еднобандажен 40 т. вибрации, валяк 6.5 т. еднобандажен 20 т. вибрация, автокран „Камаз” 16 т. стрела 22 м. и автокран „Такраф”  7.5 т. стрела  14 метра.Доказани положителни резултати имаме и в полагането на шлайфани и щамповани бетони, като разполагаме с всички видове машини, свързани с тази дейност, а именно: трамбовки тип „Жаба”, фугорези, иглени вибратори, хеликоптери, виброрейки.

Валяк 16 т. еднобандажен 40 т. Вибрация ………………………..1 бр.
Валяк 6,5 т. еднобандажен 20 т. вибрация ……………………….1 бр.
Автокран КамАЗ -16 т., 22 м. стрела …………………………………1 бр.
Автокран “Taкраф” -7.5 т., 14 м. стрел ……………………………..1 бр.
Верижен багер Хидромек 30 т. 1.8 м3 обем на кофа …………. 1 бр.
Kолесен багер CAT  18 т. 1.2м3 обем на кофа с линия за чук………1 бр.
JCB 4CX с линия за чук……………………………………………………………..1 бр.
JCB 3CX с линия за чук……………………………………………………………..2 бр.
Булдозер DT 75 ……………………………………………………………. 2 бр.
Челен товарач “Volvo” L 90 D-3, 3 м3 обем на кофа …………..1 бр.
Челен товарач Либхер 531 3 м3 обем на кофа……………………..1 бр.
Челен товарач УНЦ   3 м3 обем на кофа  ……………………………1 бр.
Фадрома L-200  2 м3 обем на кофа……………………………………..2 бр.
Бобкат ………………………………………………………………………….. 1 бр.
Сметосъбирач “Шмит” -1.5 м3 ………………………………………1 бр.
Бетон помпа “MERCEDES” “PutsMaster” – 24 м. стрела …….1 бр.
Бетон помпа “MERCEDES” “PutsMaster” – 32 м. стрела …….1 бр.
Бетон помпа “MERCEDES” – Швинг – 31 м. стрела …………….1 бр.
Бетон помпа “MERCEDES” – Швинг – 36 м. стрела …………….1 бр.
Бетон помпа “MAN” – Швинг – 42 м. стрела………………………..1 бр.
Бетон помпа “MERCEDES” -ЕЛБА – 42 м. стрела ……………..1 бр.
Пумиксер „ВОЛВО” –Сермак 28 метра, с буре 9 м3 …………… 1 бр
Бетоновоз “МAN” 11 куб.м. ………………………………………………1 бр.
Бетоновоз “Мерцедес Актрос” 10 куб.м …………………………..7 бр.
Бетоновоз “Мерцедес Аксор” 12 куб.м ……………………………..2 бр.
Бетоновоз “Щаер” 10 куб.м. …………………………………………….1 бр.
Бетоновоз “МAN” 8,5 куб.м. …………………………………………….1 бр.
Бетоновоз “Щаер” 7 куб.м. ………………………………………………1 бр.
Бетоновоз “МAN” 6,5 куб.м. ……………………………………………..2 бр.
Бетоновоз “Камаз” 4,5 куб.м. …………………………………………..1 бр.
Бетоновоз “Камаз” 5,5 куб.м. …………………………………………..1 бр.
Бетоновоз “IVECO” 6,5 куб.м с транспортна лента 12 м. ……1 бр.
Самосвал “Мерцедес Актрос” 4 оси …………………………………..3 бр.
Самосвал “Мерцедес Аксор” 4 оси……………………………………..2 бр.
Самосвал “МAN”  4 оси …………………………………………………….4 бр.
Самосвал “МAN” 5 оси ……………………………………………………1 бр.
Самосвал “Камаз” …………………………………………………………..6 бр.
Гондола 32 т. ………………………………………………………………….5 бр.
Цистерна “Мерцедес” – 2 кл. х 6,200 L. …………………………….1 бр.
Цистерна “ЗиЛ” – 2 кл. х 4,200 L. …………………………………….. 1 бр.
Влекач Мерцедес Актрос ………………………………………………….1 бр.
Влекач Скания …………………………………………………………………..1 бр.
Дизелов агрегат 100 kW ……………………………………………………1 бр.
Иглени вибратори, трамбовки тип “Жаба” тип „Дъска” , фугорези, хеликоптери за шлайфан бетон, вибро рейки.
Транспортни услуги в страната, паркингови площи за временен престой и кратковременно паркиране. Специализиран транспорт /миксери/ за бетонови и циментови разтвори. Транспортиране на тежка строителна механизация. Разполагаме с бетоновози, самосвали, цистерни, челни товарачи, кранове, валяци. Динамичността на работата, свързана с нашата дейност и потребностите на нашите клиенти ни дава стимул за непрекъснато обновяване на автопарка на „БАТПЕЛ” ЕООД.