Новини

„БатПел ЕООД“ ЕООД e бенефициент по проект BG16RFOP002-2.089-2497-C01

Бенефициент: „БатПел ЕООД“ ЕООД   Номер на Проект: BG16RFOP002-2.089-2497-C01   Наименование: Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19   Обща стойност: 50 000.00 лв., от които 42 500.00 лв. европейско и  7 500.00 лв. национално съфинансиране.   Главна цел на настоящия проект: Осигуряването на […]

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА „БАТПЕЛ” ЕООД

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА На „БАТПЕЛ” ЕООД по проект“Устойчиво развитие и конкурентоспособност чрез инвестиции в енергоефективно технологично оборудване“ На 28.05.2019 г.в заседателната зала на „БатПел” ЕООД в с. Негован се проведе заключителна информационна среща във връзка с изпълението на Договор № BG16RFOP002-3.001-0482- по проект „Устойчиво развитие и конкурентоспособност чрез инвестиции в енергоефективно технологично оборудване“ по процедура за […]

ПОКАНА ОТ „БатПел“ ЕООД

ПОКАНА ОТ „БатПел“ ЕООД за участие в информационна среща по проект „Устойчиво развитие и конкурентоспособност чрез инвестиции в енергоефективно технологично оборудване“ На 28.05.2019 г. от 10:00 часа в заседателната зала на „БатПел” ЕООД на адрес: с. Негован, ул. „Езерата” ще се проведе информационен ден във връзка с изпълнението на договор № BG16RFOP002-3.001-0482-C01 с бенефициент „БатПел“ […]

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА „БАТПЕЛ” ЕООД

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА „БАТПЕЛ” ЕООД по проект „Устойчиво развитие и конкурентоспособност чрез инвестиции в енергоефективно технологично оборудване“ На 11.03.2019 г.в заседателната зала на „БатПел” ЕООД в гр. София се проведе информационна среща във връзка с изпълението на Договор № BG16RFOP002-3.001-0482-C01 по проект „Устойчиво развитие и конкурентоспособност чрез инвестиции в енергоефективно технологично оборудване“ по процедура за […]